PhysAct + Qurant

Vi är glada att meddela vårt exklusiva partnerskap med Qurant, vilket gör det ännu smidigare att integrera PhysAct i din verksamhet. Om du redan använder Qurants företagshälsovård kan du dra nytta av ett speciellt erbjudande och en exceptionellt enkel implementering av vår plattform. Kontakta Qurant direkt för att implementera PhysAct eller boka ett första möte med oss här nedan för att ta del av detta förmånliga erbjudande och börja förbättra era medarbetares välmående på ett effektivt sätt.

Så fungerar det

1

Beskriv era behov för oss eller Qurant

2

Via Qurant kopplar vi på PhysAct

3

Föreläsning av oss för snabb implementation på ditt företag

4

Medarbetarna registrerar sig med er unika kod i PhysAct

5

Ni är igång och och hjälper era medarbetare mot ökat välmående och ökad produktivitet

PhysAct är inte bara ett hälsoprogram

Genom PhysAct betalar företag en månadsavgift per anställd, vilket ger dem tillgång till vår innovativa app. Appen erbjuder medarbetare daglig stöttning från legitimerade fysioterapeuter som hjälper dem att upprätthålla och förbättra sin fysiska hälsa. Era medarbetare följer personliga program för fysisk aktivitet, anpassade efter varje individs unika behov och förutsättningar. Våra dedikerade fysioterapeuter ger kontinuerlig uppföljning och motivation. PhysAct-appen fungerar som ett verktyg för att främja ett hälsosammare och mer produktivt arbetsliv. Genom regelbundna träningsprogram och daglig support bidrar vi till att minska stress och förbättra det allmänna välmåendet hos medarbetarna. Utöver det direkta stödet till medarbetarna erbjuder vi också organisationer värdefulla insikter genom data och månatliga rapporter om medarbetarnas välbefinnande.

Boka tid för demo eller möte

Boka en tid som passar dig för ett digitalt möte med oss.