För HR

Vad kostar stressen ert företag?

Att förebygga stressrelaterad ohälsa är det mest ekonomiska och humanistiska alternativet för företag. Det minskar risken för sjuknärvaro med produktionsbortfall, sjukfrånvaro med dess kringkostnader, lidande och tidskrävande rehabiliteringsinsatser.

Öka engagemanget och lönsamheten

För många HR chefer är ett av de viktigaste målen att skapa en arbetsplats där alla trivs och presterar sitt bästa. Med PhysAct får du tillgång till proaktiva verktyg som inte bara upptäcker stressfaktorer utan också ger möjlighet att hantera dem effektivt.

Så fungerar det

1

Beskriv din organisations utmaningar eller behov.

2

Inled samarbete med PhysAct

3

Föreläsning av oss för snabb implementation

4

Medarbetarna registrerar sig med er unika kod i PhysAct

5

Ni är igång!

Våra skräddarsydda program och realtidsrapporter stärker era befintliga välbefinnandeinitiativ, förbättrar ert employer brand och bidrar till ökad lönsamhet genom att hålla medarbetarna engagerade och friska.

Varje dag möter HR-chefer utmaningen att hantera stressrelaterade problem på arbetsplatsen, vilket inte bara påverkar individens hälsa utan även företagets övergripande produktivitet och lönsamhet. På PhysAct är vi dedikerade till att erbjuda en proaktiv lösning för att inte bara förebygga stressrelaterad ohälsa men också främja ett långsiktigt välbefinnande inom din organisation

För HR-ledare som strävar efter att förbättra arbetsmiljön och öka personalens välbefinnande erbjuder PhysAct skräddarsydda lösningar som direkt adresserar och reducerar stress.

Vår plattform hjälper er att strategiskt minska sjukfrånvaro och stärka ert employer brand, vilket gör er till en attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Några av våra kunder

Kundcase

Enkelt för alla på företaget

“Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. “

Anna Andersson, HR chef

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Boka tid för möte eller en demo.