FAQ

PhysAct är en innovativ digital tjänst som bekämpar stressrelaterad ohälsa genom skräddarsydda program för fysisk aktivitet, med daglig stöttning från legitimerade fysioterapeuter via en användarvänlig app.
PhysAct minskar sjukfrånvaro, ökar produktiviteten, förbättrar medarbetarnas välmående och ger HR-chefer värdefulla insikter för att proaktivt förbättra arbetsmiljön.
PhysAct erbjuder en unik kombination av daglig support från fysioterapeuter, datadrivna insikter och skräddarsydda träningsprogram anpassade efter varje medarbetares behov.
Alla företag och organisationer som vill förbättra sina medarbetares välmående, minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten kan dra nytta av PhysAct.
Genom att erbjuda skräddarsydda träningsprogram och daglig stöttning från fysioterapeuter kan PhysAct effektivt minska stressrelaterad ohälsa och därmed sjukfrånvaro.
PhysAct ger HR-chefer månatliga rapporter med detaljerade insikter om medarbetarnas välmående och stressnivå, följsamhet till träning.
Träningsprogramen baseras på varje individs specifika behov och förutsättningar, vilket säkerställer att varje medarbetare får rätt stöd. Medarbetaren får utvärdera varje träningstillfälle vilket anpassar träningen efter era medarbetare.
PhysAct är enkelt att integrera och kan komplettera befintliga friskvårdsinsatser genom att tillhandahålla proaktivt stöd och värdefulla insikter om medarbetarnas hälsa.
Medarbetare får daglig stöttning från legitimerade fysioterapeuter, regelbundna uppföljningar och personligt anpassade träningsprogram för att upprätthålla och förbättra sin hälsa.
Genom att minska stress och sjukfrånvaro samt förbättra medarbetarnas välmående, bidrar PhysAct till en mer produktiv arbetsstyrka och ökad lönsamhet.
Företag som använder PhysAct har sett betydande minskningar i sjukfrånvaro och förbättringar i medarbetarnas välmående, vilket leder till högre produktivitet och besparingar. PhysAct har lyckats minska sjukskrivning med över 20% i organisationer.
Implementeringen av PhysAct är snabb och smidig, och vi arbetar nära er för att säkerställa en sömlös integrering i er verksamhet.
PhysAct erbjuder en månadsavgift per anställd, vilket inkluderar tillgång till appen, daglig support från fysioterapeuter och detaljerade rapporter för ledningsgruppen eller HR chef.

Utöver en smart applikation frå medarbetarenm daglig stöttning och anpassade program från våra fysioterapeuter, därav skapas en kultur av välmående och engagemang på arbetsplatsen.

Marknaden för digital hälsa och företags välbefinnande växer snabbt, och PhysAct är väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan på lösningar som förbättrar medarbetarnas hälsa och produktivitet

PhysAct har sett stark användartillväxt och hög kundnöjdhet, med många företag som rapporterar minskad sjukfrånvaro och förbättrat medarbetarvälmående. Läs gärna mer under våra kundcase

Vår vision är att bli den ledande digitala plattformen för stresshantering och fysisk aktivitet på arbetsplatsen, och att fortsätta förbättra medarbetares hälsa och produktivitet globalt.

PhysActs unika kombination av daglig support från fysioterapeuter, datadrivna insikter och skräddarsydda träningsprogram skiljer oss från andra aktörer och ger överlägset värde till våra kunder.

PhysAct använder en prenumerationsbaserad affärsmodell med månadsavgifter per anställd. Vi förväntar oss fortsatt tillväxt genom att expandera vår kundbas och erbjuda ytterligare tjänster och funktioner.
Vad roligt att du är intresserad av PhysAct! För att få tillgång till vår tjänst behöver ditt företag ansluta sig till PhysAct. Vi rekommenderar att du tipsar din HR-chef eller annan ansvarig på ditt företag om oss. De kan boka ett möte med oss, och vi hjälper er att komma igång med att förbättra medarbetarnas välmående genom vår plattform.

Behöver du fortfarande hjälp?

Vill du veta mer eller hur vi kan hjälpa er?