Investera i PhysAct

En vision att bekämpa stress genom aktiva och målinriktade insatser

Som investerare har du möjligheten att vara en del av något större än bara en affärsverksamhet. Vi erbjuder en unik möjlighet att göra en verklig skillnad för människors välbefinnande samtidigt som du deltar i en växande marknad. Genom att fokusera på samspelet mellan fysisk aktivitet och stresshantering, adresserar vi ett akut samhällsbehov samtidigt som vi positionerar oss i framkant av en växande bransch.

Med ett dedikerat team, innovativa lösningar och en tydlig vision för framtiden är vi redo att inte bara förbättra liv, utan också leverera attraktiva avkastningar för våra investerare. Gör skillnad med oss och grip möjligheten till betydande ekonomisk tillväxt.

Morten Karlsen Sørby

Det snakkes og skrives mye om stress og psykiske problemer, men få snakker åpent om sine problem. Stress og psykiske problem gir betydlige kostnader, ulemper og plager for både individet, omgivelsene og arbeidsgiver. Det faktum at 1,2 mill personer i Sverige bruker medisiner mot slike plager, viser omfanget. Physact tar tak i dette problemet og løsningen er enkel og gir raskt gode effekter. Som sjef i mange år, vet jeg at individer som har det bra, er mer produktive og gjør jobben bedre. For meg er investeringen i Physact, et bidrag for å løse et stort problem for både individet, samfunnet og selskap.

Om man ser bort fra all personlig lidelse som kommer av stress og psykiske problem, er kostnaden for samfunnet og selskap enorme i form av tapt produktivitet og sykemeldinger. Vi har rett og slett ikke råd i lengden til ikke å finne løsninger som reduserer disse kostnadene. Forskning og erfaringsdata viser at Physact’s løsning er enkel og gir gode resultat.

Daniel Gorji, Changemaker | Neko Health

Jag valde att investera i PhysAct för att jag tror på deras vision och grundmetod att främja hälsa och välbefinnande. Deras engagemang för att göra fysisk aktivitet tillgänglig och rolig för alla är något jag verkligen värdesätter. Vi står inför en av de största hälsokriserna i mannaminne med ökad stillasittande och försämrad psykisk hälsa. Genom sin unika distribution och innovativa approach har PhysAct potential att förbättra hälsan för många. Detta är inte bara viktigt för individer utan en stor vinst för samhället i stort. Att stödja PhysAct innebär att stödja ett företag som gör en positiv skillnad i människors liv och för samhället.

Lars Klinghagen

Jag gick in och investerade i PhysAct, då jag för första gången på alla år jag varit verksam i träningsbranschen och drivit 3 Sats anläggningar, äntligen såg en tjänst som faktiskt gör skillnad för de som bäst behöver den. Fysisk aktivitet men med hjälp och feedback dagligen, av en fysioterapeut. Då kände jag att äntligen, kan vi försöka nå fram till dem på en arbetsplats/företag, som jag aldrig fick att bli mina medlemmar på Sats!

Ulf Green | Almi invest

Vi investerade i PhysAct eftersom vi är medvetna om de stora problemen med psykisk ohälsa och stress. Vi uppskattar åtgärden med fysisk aktivitet och har stark tro på teamet bakom PhysAct. Genom att implementera PhysAct kan företag och samhällen spara stora pengar samtidigt som vi ökar välmåendet hos en stor mängd människor

Jag vill ha mer information