Kundcase

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder att minska stressnivåerna och öka produktiviteten

AFRY och PhysAct – Förbättrad hälsa och minskad stress på arbetsplatsen

På AFRY hade vi en medvetenhet om de höga stressnivåerna bland våra anställda. Trots att vi redan erbjöd flera aktiviteter för fysisk aktivitet, var dessa inte alltid anpassade för alla medarbetares olika behov. Det var här PhysAct kom in i bilden med sin skräddarsydda plattform, som erbjöd individuellt anpassade hälsoprogram baserade på avancerade, datadrivna insikter.

Implementeringen av PhysAct var enkel och engagerande. En introduktionsföreläsning från PhysAct hjälpte till att lyfta fram betydelsen av fysisk aktivitet och dess positiva effekter, vilket motiverade hälften av våra medarbetare att omedelbart delta. Den positiva dynamiken i gruppen och det ökade stödet från kollegor har spelat en stor roll för att bibehålla engagemanget.

Sedan vi började använda PhysAct har vi sett en märkbar förbättring i våra anställdas välbefinnande. Stressnivåerna har minskat med 33% och det allmänna välbefinnandet har ökat med nästan 10% bland deltagarna. Detta har inte bara bidragit till en hälsosammare arbetsplats, utan även ökat glädjen och produktiviteten på jobbet.

“Sedan vi började med Physact har vi sett en minskning av stress med hela 33% och en ökning på 10% av det allmänna välbefinnandet hos medarbetarna” – AFRY

Hammarö Kommun och PhysAct – Förbättrad Hälsa och Välbefinnande

På AFRY hade vi en medvetenhet om de höga stressnivåerna bland våra anställda. Trots att vi redan erbjöd flera aktiviteter för fysisk aktivitet, var dessa inte alltid anpassade för alla medarbetares olika behov. Det var här PhysAct kom in i bilden med sin skräddarsydda plattform, som erbjöd individuellt anpassade hälsoprogram baserade på avancerade, datadrivna insikter.

Implementeringen av PhysAct var enkel och engagerande. En introduktionsföreläsning från PhysAct hjälpte till att lyfta fram betydelsen av fysisk aktivitet och dess positiva effekter, vilket motiverade hälften av våra medarbetare att omedelbart delta. Den positiva dynamiken i gruppen och det ökade stödet från kollegor har spelat en stor roll för att bibehålla engagemanget.

Sedan vi började använda PhysAct har vi sett en märkbar förbättring i våra anställdas välbefinnande. Stressnivåerna har minskat med 33% och det allmänna välbefinnandet har ökat med nästan 10% bland deltagarna. Detta har inte bara bidragit till en hälsosammare arbetsplats, utan även ökat glädjen och produktiviteten på jobbet.

“Sedan vi började använda PhysAct har vi sett en minskning av stress med 25% och en ökning av välmående med 15,5%.” – Hammarö Kommun

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Boka tid för möte eller en demo.