Vårt erbjudande

Vi erbjuder ert företag en digital lösning för att skapa hållbara medarbetare och hålla kostnaderna nere.

Förbättra medarbetarnas välmående genom daglig stöttning från fysioterapeuter via
vår innovativa app.

Integrera PhysAct med Winningtemp för att få en heltäckande lösning som både mäter engagemang och proaktivt hanterar stress.

Anslut PhysAct till Qurants företagshälsovård för en sömlös och effektiv implementering av stresshanteringsprogram.

PhysAct är inte bara ett hälsoprogram

PhysAct är inte bara ett hälsoprogram — det är en strategisk investering i er organisations framtida framgång. Vår plattform kombinerar skräddarsydda aktivitetsprogram och expertstöd med avancerade datadrivna insikter som ger er verktygen att proaktivt hantera och minska arbetsplatsens stressnivåer. Detta tillvägagångssätt främjar inte bara en hälsosammare personal, utan stärker också produktiviteten och effektiviteten i hela företaget. Genom att integrera PhysAct i er verksamhet, kan ni uppleva en markant minskning av sjukfrånvaron och en kraftfull förbättring av företagskulturen.

Boka tid för demo eller möte

Boka en tid som passar dig för ett digitalt möte med oss.