För Organisationer

Vad kostar sjukskrivningen er organisation.

Att förebygga stressrelaterad ohälsa är det mest ekonomiska och humanistiska alternativet för företag. Det minskar risken för sjuknärvaro med produktionsbortfall, sjukfrånvaro med dess kringkostnader, lidande och tidskrävande rehabiliteringsinsatser.

Förbättra Produktivitet och Lönsamhet genom hälsosamma Insatser som faktiskt fungerar

För företagsledare och organisationer innebär PhysAct inte bara ett verktyg för att minska stress och sjukfrånvaro; det är en strategisk investering i organisationens framtida hållbarhet och lönsamhet. Våra datadrivna insikter och skräddarsydda program engagerar era anställda i hälsosamma vanor och ger er regelbundna rapporter om framstegen. Tillsammans bygger vi en starkare, mer motståndskraftig personalstyrka där varje medarbetare känner sig värderad och produktiv.

PhysAct syftar till att minska kostnaderna för sjukfrånvaro och höja medarbetarnas produktivitet. Våra proaktiva, datadrivna hälsoprogram anpassas efter er organisations unika behov och erbjuder inte bara välbefinnande utan också strategiska fördelar som stärker ert varumärke som arbetsgivare och förbättrar er totala arbetsmiljö. Investera i PhysAct och se hur er organisation växer med en friskare och mer engagerad personal.

Så fungerar det

1

Beskriv din organisations utmaningar eller behov.

2

Inled samarbete med PhysAct

3

Föreläsning av oss för snabb implementation

4

Medarbetarna registrerar sig med er unika kod i PhysAct

5

Ni är igång!

Några av våra kunder

Kundcase

Enkelt för alla på företaget

“Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. “

Anna Andersson, VD

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Boka tid för möte eller en demo.