Minska stressen hos
era anställda

Fysisk aktivitet förbättrar
stresshantering frisknärvaro kognitiv förmåga

Vad kostar stressen ert företag?

Att förebygga stressrelaterad ohälsa är det mest ekonomiska och humanistiska alternativet för företag. Det minskar risken för sjuknärvaro med produktionsbortfall, sjukfrånvaro med dess kringkostnader, lidande och tidskrävande rehabiliteringsinsatser.

Doserad fysisk aktivitet är en av grundstenarna i stresshantering, både som förebyggande och behandlande insats. Det är hälsoekonomiskt och har vetenskapligt bevisad effekt på stress.

Vi erbjuder ert företag en digital lösning för att skapa hållbara medarbetare och hålla kostnaderna nere.

Kontakta oss för mer information eller boka en demo direkt.

Two columns
Vertical
Horizontal
Investering i hållbara medarbetare lönar sig
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

* Sjuklön i 4 dagar enligt försäkringskassans beräkningsmodell, kostnad för ersättare samt produktivitetsbortfall.

Hur funkar PhysAct

Få tillgång till PhysAct nu