Ökad produktivitet & lönsamhet

Förebygg och minska stressrelaterad ohälsa digitalt genom fysisk aktivitet och stöttning av dedikerade fysioterapeuter

Fysisk aktivitet förbättrar
frisknärvaro kognitiv förmåga stresshantering

Stress på arbetsplatsen är inte bara en personlig problematik, det är en organisationsmässig utmaning som påverkar produktivitet och lönsamhet. På PhysAct specialiserar vi oss på att tackla detta växande problem genom att erbjuda skräddarsydda hälsoprogram som inte bara minskar stress och främjar välbefinnande, utan också förbättrar arbetsmiljön. Våra expertutvecklade aktivitetsprogram med dedikerat stöd från professionella fysioterapeuter ger er de verktyg ni behöver för att skapa en mer motståndskraftig och energifylld arbetsplats.

PhysAct är inte bara ett hälsoprogram

PhysAct är inte bara ett hälsoprogram — det är en strategisk investering i er organisations framtida framgång. Vår plattform kombinerar skräddarsydda aktivitetsprogram och expertstöd med avancerade datadrivna insikter som ger er verktygen att proaktivt hantera och minska arbetsplatsens stressnivåer. Detta tillvägagångssätt främjar inte bara en hälsosammare personal, utan stärker också produktiviteten och effektiviteten i hela företaget. Genom att integrera PhysAct i er verksamhet, kan ni uppleva en markant minskning av sjukfrånvaron och en kraftfull förbättring av företagskulturen.

Personligt
Effektivt
Engagerande
Innovativt

Så fungerar det

1

Beskriv din organisations utmaningar / behov

2

Inled samarbete med PhysAct

3

Föreläsning av oss för snabb implementation

4

Medarbetarna registrerar sig med er unika kod i PhysAct

5

Ni är igång!

Vårt erbjudande

PhysAct är en banbrytande digital tjänst dedikerad till att bekämpa stressrelaterad ohälsa genom kraften av fysisk aktivitet. Med en passion för välbefinnande och mental hälsa arbetar vårt team av experter inom digital hälsovård och fysioterapi i framkant av denna dynamiska och viktiga arena.

PhysAct

Förbättra medarbetarnas välmående genom daglig stöttning från fysioterapeuter via vår innovativa app.

PhysAct + Winningtemp

Integrera PhysAct med Winningtemp för att få en heltäckande lösning som både mäter engagemang och proaktivt hanterar stress.

PhysAct + Qurant

Anslut PhysAct till Qurants företagshälsovård för en sömlös och effektiv implementering av stresshanteringsprogram.

Boka tid för demo eller möte

Boka en tid som passar dig för ett digitalt möte med oss.